• sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie i wypłatę zaległego wynagrodzenia oraz odwołania od wypowiedzeń zmieniających
  • ochrona pracodawcy przed roszczeniami związanymi z rozwiązaniem umowy o pracę lub wypłatą wynagrodzenia (w tym również wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych),
  • redakcja wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulamin pracy, wynagradzania, regulamin ZFŚS)
  • kontrola spełnienia przez pracodawcę wymogów prawa pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
  • sprawy o świadczenia z ubezpieczenia społecznego

pracy

Skontaktuj się z nami

KOMARNICKI I MACHAJSKI KANCELARIA PRAWNICZA

Ul. Energetyczna 8/7, PL 53 – 330 Wrocław

0048 71 783 59 92 / F: 0048 71 78 27 279,

Copyright 2014 Komarnicki i Machajski Kancelaria

Realizacja: 3motion Agencja Reklamowa