• całość prac związanych z utworzeniem spółek prawa handlowego włącznie z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowanie i prowadzenie pod względem formalnym zgromadzeń wspólników,
  • przygotowywanie uchwał organów statutowych spółek
  • składanie wniosków w KRS wymaganych przez przepisy prawa handlowego i ustawę o KRS,
  • sprawy o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek prawa handlowego
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • składanie sprawozdań rocznych do KRS
  • przygotowywanie aktów założycielskich oraz umów spółek prawa handlowego

handlowe

Skontaktuj się z nami

KOMARNICKI I MACHAJSKI KANCELARIA PRAWNICZA

Ul. Energetyczna 8/7, PL 53 – 330 Wrocław

0048 71 783 59 92 / F: 0048 71 78 27 279,

Copyright 2014 Komarnicki i Machajski Kancelaria

Realizacja: 3motion Agencja Reklamowa