• wdrażanie i nadzorowanie systemów windykacji dla przedsiębiorców obejmujących wykazy dokumentów, procedury windykacyjne, zasady zgłaszania roszczeń oraz ich egzekucji
  • monitoring gospodarczy
  • analiza prawna odpisów z ewidencji właściwych dla danego przedsiębiorcy
  • analiza dokumentacji przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • reprezentowanie Klientów Kancelarii w stosunkach cywilnoprawnych; w tym m.in. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami osób trzecich, negocjowanie i przygotowywanie umów handlowych
  • analiza przedsiębiorcy pod katem prowadzonych postępowań egzekucyjnych
  • dochodzenie roszczeń przed sądem.

windykacja

Skontaktuj się z nami

KOMARNICKI I MACHAJSKI KANCELARIA PRAWNICZA

Ul. Energetyczna 8/7, PL 53 – 330 Wrocław

0048 71 783 59 92 / F: 0048 71 78 27 279,

Copyright 2014 Komarnicki i Machajski Kancelaria

Realizacja: 3motion Agencja Reklamowa