• przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
  • przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
  • przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  • przestępstwa przeciwko mieniu
  • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • naruszenia przepisów karnych dotyczących ochrony praw autorskich i praw pokrewnych
  • naruszenia przepisów karnych dotyczących ochrony baz danych      

 karne

Skontaktuj się z nami

KOMARNICKI I MACHAJSKI KANCELARIA PRAWNICZA

Ul. Energetyczna 8/7, PL 53 – 330 Wrocław

0048 71 783 59 92 / F: 0048 71 78 27 279,

Copyright 2014 Komarnicki i Machajski Kancelaria

Realizacja: 3motion Agencja Reklamowa