• uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy
  • uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę
  • uzyskiwania decyzji wodnoprawnych
  • uzyskiwania uzgodnień w zakresie ochrony zieleni
  • nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
  • kompleksowa obsługa projektów inwestycyjnych w dziedzinie handlu i usług
  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

administracyjne

Skontaktuj się z nami

KOMARNICKI I MACHAJSKI KANCELARIA PRAWNICZA

Ul. Energetyczna 8/7, PL 53 – 330 Wrocław

0048 71 783 59 92 / F: 0048 71 78 27 279,

Copyright 2014 Komarnicki i Machajski Kancelaria

Realizacja: 3motion Agencja Reklamowa