prawopracyPrzygotowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, ochrona pracodawcy przed roszczeniami związanymi z rozwiązaniem umowy o pracę lub wypłatą wynagrodzenia (w tym również wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych), przygotowywanie projektów umów o odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie z obowiązkiem wyliczenia, rozwiązywanie stosunku pracy, analiza rozkładów i systemów czasu pracy pod kątem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wdrażanie zasad rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych, ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy i inne zwolnienia od pracy, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników, audyt dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego w tym Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania i Zarządzeń, doradztwo w zakresie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych doradztwo związane z prawnokarną ochroną pracowników, spory sądowe z pracownikami.

 

Skontaktuj się z nami

KOMARNICKI I MACHAJSKI KANCELARIA PRAWNICZA

Ul. Energetyczna 8/7, PL 53 – 330 Wrocław

0048 71 783 59 92 / F: 0048 71 78 27 279,

Copyright 2014 Komarnicki i Machajski Kancelaria

Realizacja: 3motion Agencja Reklamowa