pcNegocjowanie i przygotowywanie projektów umów oraz porozumień handlowych, dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług, pozasądowe rozwiązywanie sporów cywilnych, analiza prawna umów zawieranych przez przedsiębiorcę, doradztwo w zakresie zabezpieczeń prawnych transakcji handlowych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania umów, kontrola prawidłowości realizowania kontraktów handlowych, ochrona przeciwko roszczeniom odszkodowawczym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, ochrona własności, doradztwo w zakresie skutków niewykonania zobowiązań wynikających z umów wzajemnych, bieżące informacje w zakresie zmian właściwych dla przedsiębiorcy przepisów prawa cywilnego, opracowywanie i wdrażanie systemów windykacji dla przedsiębiorców, reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Skontaktuj się z nami

KOMARNICKI I MACHAJSKI KANCELARIA PRAWNICZA

Ul. Energetyczna 8/7, PL 53 – 330 Wrocław

0048 71 783 59 92 / F: 0048 71 78 27 279,

Copyright 2014 Komarnicki i Machajski Kancelaria

Realizacja: 3motion Agencja Reklamowa