Proponowany rodzaj wynagrodzenia, zasady jego obliczania i rozliczania oraz wysokość wynagrodzenia. Honorarium Kancelarii zależne jest od rodzaju świadczonych usług. Doradztwo prawne i pozasądowe zastępstwo prawne w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

Proponujemy następujące formy rozliczenia:

 

I. Rozliczenie według stawki godzinowej.

Czynności Kancelarii rozliczane są według ustalonej z Klientem stawki godzinowej. W zależności od charakteru usługi rozliczenie następuje jednorazowo lub miesięcznie na podstawie sporządzonych przez Kancelarię kart czynności (dla dokładnego rozliczenia Kancelaria sporządza szczegółowy wykaz: czynności, czasu pracy, kosztów).

Klientom przedstawiane są szczegółowe miesięczne raporty z wykonanych czynności wraz z rozliczeniem.

 

II. Rozliczenie według stawki miesięcznej z limitem godzin.

Czynności Kancelarii rozliczane są według ustalonej z Klientem stawki miesięcznej. Rozliczenie następuje miesięcznie na podstawie sporządzonych przez Kancelarię kart czynności (dla dokładnego rozliczenia Kancelaria sporządza szczegółowy wykaz: czynności, czasu pracy, kosztów).

Ustalonej stawce miesięcznej odpowiada określona ilość godzin pracy Kancelarii w miesiącu, którą Klient może wykorzystać według uznania.

W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu godzin przyznanego w ramach umowy, dodatkowe czynności Kancelarii rozliczane są według stawki godzinowej.

Klientom przedstawiane są szczegółowe miesięczne raporty z wykonanych czynności wraz z rozliczeniem.

 

III. Rozliczenie według stawki miesięcznej bez limitu godzin.

Podobnie jak powyżej, czynności Kancelarii rozliczane są według ustalonej z Klientem stawki miesięcznej.

Niemniej inaczej jak w przypadku II, ustalonej stawce miesięcznej nie odpowiada określona ilość godzin pracy Kancelarii w miesiącu.

A to, liczba godzin pracy Kancelarii nie jest ograniczona żadnym limitem a zależna jedynie od aktualnych potrzeb Klienta, którą Klient może wykorzystywać według uznania.

W przypadku tego sposobu rozliczenia nie zachodzi konieczność uzupełniającego rozliczenia z zastosowaniem stawki godzinowej.

Klientom przedstawiane są szczegółowe miesięczne raporty z wykonanych czynności wraz z rozliczeniem.

 

IV. Rozliczenie w zależności od wartości przedmiotu sprawy.

Czynności Kancelarii rozliczane są według ustalonej z Klientem stawki godzinowej i w zależności od wartości przedmiotu sprawy lub prawa majątkowego.

Klientom przedstawiane są szczegółowe miesięczne raporty z wykonanych czynności wraz z rozliczeniem.

 

V. Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe.

Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym przed Sądem I i II instancji, jest ustalane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, na zasadach w nich określonych.

Na honorarium Kancelarii składa się:

  • stawka minimalna wg wskazanego rozporządzenia a określana na podstawie wartości przedmiotu sporu oraz,
  • kwota w wysokości ustalonego % stawki minimalnej za termin rozprawy.

Po uzyskaniu korzystnego orzeczenia, praca konieczna dla prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, rozliczana jest przy zastosowaniu stawki godzinowej.

 

VI. Zwrot kosztów.

Kancelarii należny jest zwrot całości kosztów poniesionych w imieniu Klienta w celu należytego świadczenia pomocy prawnej, a to w szczególności: opłat pocztowych, skarbowych, sądowych, związanych z tłumaczeniem i uwierzytelnieniem dokumentów, kosztów podróży służbowych, zakwaterowania itd.

 

Skontaktuj się z nami

KOMARNICKI I MACHAJSKI KANCELARIA PRAWNICZA

Ul. Energetyczna 8/7, PL 53 – 330 Wrocław

0048 71 783 59 92 / F: 0048 71 78 27 279,

Copyright 2014 Komarnicki i Machajski Kancelaria

Realizacja: 3motion Agencja Reklamowa